Bize Ulaşın: 00 90 (212) 217 33 67 / 68/ 69

"Tahvil ve Yatırım Fonları vadeleri boyunca ve zaman içerisinde değişen derecelendirme notları alım-satım işlemlerini artırırken bunun temel sebebi, genellikle portfolyo yöneticilerinin belirli bir derece kategorisini yatırım bantı olarak görüp, derecesi yükselen ya da azalan menkul kıymeti satarak yerine yatırım seviyesine uygun menkul kıymeti satın almalarıdır."

Sınırlamalar

             Bu derecelendirme raporu, TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TürkKrediRating) tarafından, müşteri şirketin sağladığı bilgi ve belgelerin ve şirketin halka açık bilgilerinin, derecelendirme uzmanlarının incelenmesi sonucu hazırlanmıştır. TürkKrediRating, konusunda uzman, derecelendirme dışında başka bir alanda faaliyet göstermeyen bağımsız bir kuruluştur.

            TürkKrediRating derecelendirme metodolojisi, konunun uzmanı bilim adamlarının desteği ile hazırlanmıştır. Metodoloji bilimsellik, tarafsızlık, bağımsızlık, doğruluk, iyi niyet gibi ilkelere temeline oturtulmuştur. Derecelendirme sürecinde kullanılan yönetmeler değişen şartlara göre, gözden geçirilerek sürekli geliştirilmektedir.

            Rapor, müşteri şirketin yönetsel süreçlerinin, 2005 yılında Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine ne ölçüde uyduğunu ortaya koyan nesnel bir görüşü ifade etmektedir. Şirketin yönetsel uygulamaları Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatama ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere dört bölüm altında incelenmiştir. Her bölüme 1 ile 10 arasında puan verilmiş ve bu puanlar her bölüm için SPK tarafından belirlenen katsayılarla çarpılarak şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum notu belirlenmiştir.

            Raporun içeriğinde, verilen bu notların gerekçeleri yer almaktadır. Hem notlar hem de gerekçeleri, kesinlikle şirketin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarını “al” ya da “sat” tavsiyesi değildir. Ayrıca şirkete “borç ver” ya da “borç verme” gibi bir öneri de değildir. Bu rapor gerekçe gösterilerek, şirkete yapılan yatırımdan dolayı karşılaşılan her türlü zarardan TürkKrediRating sorumlu tutulamaz. Diğer taraftan bu raporun yanlış veya eksik yorumlamasından dolayı üçüncü kişilerin uğradıkları her türlü zararda da TürkKrediRating sorumluluk kabul etmez.

            Derecelendirme sürecinin bütününde, TürkKrediRating’e sağlanan belge ve bilgilerin eksiksiz doğruluğunu, Müşteri Şirket taahhüt etmiştir. Bu belge ve bilgilerin eksik ya da yanlış olması durumunda sorumluluk Müşteri şirkete aittir. Sağlanan bu bilgi ve belgelerdeki eksik ve yanlışlıktan kaynaklanan her türlü zarardan TürkKrediRating sorumlu tutulamaz.

            Raporun bütün hakları TürkKrediRating’e aittir. Raporda yer alan hiçbir bilgi, TürkKrediRatin izni olmaksızın yazılı veya elektronik ortamda basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.     

продвижение информационного порталаwww.egripegrul.ruливиза тур
Haberlerimiz İçin Abone Olabilirsiniz.

exhibition stand turkey tüp bebek ankara seo hizmeti
Arabulucuk Sertifikası Programı