Bize Ulaşın: 00 90 (212) 217 33 67 / 68/ 69

"Tahvil ve Yatırım Fonları vadeleri boyunca ve zaman içerisinde değişen derecelendirme notları alım-satım işlemlerini artırırken bunun temel sebebi, genellikle portfolyo yöneticilerinin belirli bir derece kategorisini yatırım bantı olarak görüp, derecesi yükselen ya da azalan menkul kıymeti satarak yerine yatırım seviyesine uygun menkul kıymeti satın almalarıdır."

Bilgi Güvenliği

Bilgi Güvenliği ve Sırların Saklanması

TCR, derecelendirme faaliyeti sırasında müşteriler hakkında edindiği gizli bilgilerin korunması konusunda, en üst seviyede güvenlik tedbirleri almıştır. Şirket merkezinin bulunduğu mekân kaliteli bir alarm ve güvenlik sistemi ile donatılmıştır. Bilgi işlem alt yapısı internetten kaynaklanan risklere karşı güvenli anti-virüs programı ile korunmaktadır. Yine bilgi güvenliği konusunda, bilgi işlem alt yapısında depolana bilgilere ilgisiz kişilerin ulaşmasını engelleyen, sadece yetkili kişilerin ulaşabileceği iki- üç aşamalı şifreleme sistemi mevcuttur.

TCR tüm kadrosu ile sırların saklanması konusunda aşağıdaki kurallara uyar. TCR kalite Güvence Komitesi tüm personeli bu kurallar uyması için gerekli tedbirleri alır ve kurallara uyumu titizlikle gözetir. Her TCR çalışanı İş’e başlamadan önce Bilgi Güvenliği ve sırların saklanması için hazırlanan taahhütnameyi imzalar. Bilgi güvenliğine uymayan ve gizli bilgileri açıklayan veya bundan çıkar sağlamaya çalışan personelin iş akdi fesih edilir.

1)      TCR’nin ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçileri, yöneticileri ile derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları, derecelendirme faaliyetleri sırasında öğrendikleri, Yönetmelik uyarınca kamuoyuna açıklanması zorunlu olan bilgiler hariç olmak üzere, bankalar ile bankaların müşterilerine ait sırları ve diğer müşterileri ile yapacakları derecelendirme sözleşmelerinde kararlaştırılacak sır kapsamındaki bilgileri açıklayamazlar. Kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatlerine kullanamazlar. TCR sır niteliğindeki bilgilerin korunmasına yönelik her türlü tedbiri almıştır.

2)      Derecelendirme uzmanları birinci madde kapsamındaki bilgileri sadece derecelendirme analizlerinde kullanabilirler.

3)      TCR’nin ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçileri, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ya da derecelendirme uzmanları, müşterilerinin derecelendirme faaliyetleri ile ilgili görüşleri ya da gelecekteki muhtemel uygulamaları hakkında kamuoyuna açıklamada bulunamazlar.

4)      Birinci madde kapsamındaki bilgi ve belgelerin konusunun suç teşkil etmesi halinde bunların yetkili mercilere intikali, sırların saklanmasına aykırılık oluşturmaz.

 

wordstat сервиспольшивход captcharussia
Haberlerimiz İçin Abone Olabilirsiniz.

exhibition stand turkey tüp bebek ankara seo hizmeti
Arabulucuk Sertifikası Programı