Bize Ulaşın: 00 90 (212) 217 33 67 / 68/ 69

"Tahvil ve Yatırım Fonları vadeleri boyunca ve zaman içerisinde değişen derecelendirme notları alım-satım işlemlerini artırırken bunun temel sebebi, genellikle portfolyo yöneticilerinin belirli bir derece kategorisini yatırım bantı olarak görüp, derecesi yükselen ya da azalan menkul kıymeti satarak yerine yatırım seviyesine uygun menkul kıymeti satın almalarıdır."

Gizlilik Kuralları

Gizlilik Kuralları

Tüm TCR çalışanlarının ve yöneticilerinin müşterilerle ilgili kamuya açık olmayan bilgilerin gizliliğini sağlamak hem müşterilerin iyi niyetle ifşa etmelerini teşvik etmek hem de kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunludur.

- İfşa Sınırlamaları

TCR gizlilik politikası ve kanuni yükümlülükler analistlerin çalışma dönemlerinde elde ettikleri bilgilerin ifşasını yasaklar.

  • Derecelendirme Temelleri: Derecelendirme temelleri ile ilgili olarak yatırımcılar, müşteriler veya üçüncü şahıslarla konuşurken, bilgilerin açıklaması esnasında yaptığımız kredi araştırma yöntemlerimiz, modellerimiz hakkında konuşurken  kamuya açık dokümanlarımızla sınırlı şekilde yapmalısınız. Hiçbir zaman bir kredi talep edenin temin ettiği ve basılan kredi araştırma ürünlerimizde kapsanan bilgileri ifşa etmemelisiniz. Tabi ki, gizli müşteri bilgileri, müşterinin önceden rıza göstermesi şartı ile yayınlarımızda kapsanabilir. Bu rızanın mevcut olmaması halinde, gizli bilgiler sadece uygun bir derecelendirme kararına ulaşmada kullanılabilir.

 

  • Gelecek Derecelendirme Faaliyetleri: Yatırımcılarla, basınla, müşterilerle görüşürken herhangi müşterinin gelecekteki derecelendirme faaliyetleri hakkında bilgi veremez, yönlendirme yapamazsınız. (şayet bilgi basın bülteninde kamuya açık olarak yer almadığı sürece) Bu kısıtlama derecelendirme faaliyetleri ile ilgili beklentilerle ve derecelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak geçerlidir.

 

  • Derecelendirme Komiteleri: Derecelendirme Komiteleri müzakerelerinin de gizli tutulmaları gereklidir. Derecelendirmelerin komitenin çoğunluk oyuyla belirlenmesi gerekirken ayrıca çalışanlar bir derecelendirme komitesinin üyelerinin adlarını veya ünvanlarını ifşa etmemelidirler. 

TCR gizlilik konuları

TCR zaman zaman müşterilerinden gizli bilgiler alır. Gizli müşteri bilgileri TCR çalışanı olmayan hiçbir kimse ile paylaşılmamalıdır. TCR müşterisinin önceden rızası olmadan hakkında kamuya bilgi verilebilir.

En hassas müşteri bilgileri (mesela kredi portföyünde tuttukları) erişilmelidir ve sadece bu bilgileri iş açısından bilmesi gereken çalışanlar tarafından kullanılmalıdırlar. Tüm elektronik olarak saklanan müşteri bilgileri TCR İntranet güvenlik prosedürlerini kullanarak korunmalıdır.

TCR gizli müşteri bilgilerinin transferini önlemek için politikalar icra etmektedir. Bu politikalar uyarınca, TCR analisti çalışmalar yaptıgı müşterinin portföyünde tuttukları hakkında ve kredi işlemlerine ilişkin bilgilerin diger birim çalışanları ile paylaşması engellenmelidir.

Ticari Sırlar

Gizlilik politikamız ayrıca Şirketin ticari sırları için de geçerlidir. Çalışanlar ve yöneticiler TCR’ın  faaliyetleri, planları, operasyonları, başarı sırları ile ilgili TCR’ın rakiplerine veya kamuya açıklamadığı bilgiler öğrenebilirler. Şirket ticari sırlarına örnek olarak müşteri listeleri, müşterilere sunulan şartlar veya fatura edilen tutarlar, pazarlama veya stratejik planlar veya özel ürün tasarımları veya ürün sistemleri gelişimleri gibi bilgiler kapsanabilir. Çalışanlar ve yöneticiler bu tip bilgileri yetkili iş aktiviteleri dışında ifşa etmemelidirler. Bu kısıtlama müşterilerimizin ticari sırları için de geçerlidir.

- Gizliliğin Korunması

İnsanların kulak misafiri olabilecekleri yerlerde gizli veya mülki bilgileri tartışmamaya dikkat etmelisiniz. (taksiler, asansörler, restoranlar, aile üyeleri, sosyal toplantılar vb.) Gizli ve mülki bilgileri içeren evraklarınızı ve bilgisayar dosyalarınızı da emniyetli tutmalısınız.

TCR gizli bilgiler sadece gereken ölçüde ifşa olunur. Önemli çalışan bilgilerinin gizliliğinin sürdürülmesi de her bir çalışanın sorumluluğudur. (maaş, prim veya performans derecelendirmesi gibi)

- Kişisel Gizlilik, Güvenlik ve Şirket Ekipmanlarının Kullanım Standartları

Kanunen izin verilen sınırlar dahilinde TCR tüm bilgisayar evraklarını, sistemleri, diskleri, ses postalarını, e-mailleri belgelerimizin güvenliğini ve sistemin güvenliğini sağlamak, kalite standartlarını temin etmek, TCR, çalışanların, diğer organizasyonların kanunun öngördüğü veya izin verdiği şekilde  incelemelerini gerçekleştirmek veya şirketin diğer ticari menfaatleri için izleyip kontrol edebileceğinden haberdar olmalıdırlar. Elektronik iletişim araçlarını kullanımınız izlemeye tabidir ve bu konuda sizin rızanız vardır çünkü kişisel gizlilik içeren durum olamaz. Sonuçta tüm çalışanlar TCR bilgisayarlarında veya ses postası sistemlerinde yarattıkları, sakladıkları, gönderdikleri veya aldıkları hiçbir şeyde kişisel gizlilik beklememelidirler. Herhangi verinin kontrolünü istemeyen çalışanlar kişisel nedenlerle Şirket ekipmanlarını kullanmamalı veya Şirket bilgisayar saklama cihazlarında kişisel bilgiler saklamamalıdırlar.

Çalışanlar bilgisayarlara ve ses maillerine erişim için şifrelerini korumakla sorumludurlar.  Kişisel şifreler başkalarına verilmemeli ve çalışanlar kendilerinin dışındaki şifreleri kullanmamalıdırlar. Bilgisayarlara erişim için şifre kullanımı ve ses posta sistemleri sadece TCR faaliyetinin güvenliğini sağlamak içindir ve bireysel kullanıcılara herhangi kişisel gizlilik beklentisi sunmaz. Şirket ayrıca firewallar, anti virüs yazılımları gibi çeşitli güvenlik unsurunu bilgi teknolojisini korumak için kurmuştur. Bu güvenlik özelliklerinin çalışmasını asla devreden çıkarmayın.

Email veya diğer elektronik ve ses iletişimi herhangi cinsel olarak muzır veya gayri kanuni materyalin iletilmesi, yüklenmesi, gösterilmesi veya başka şekillerde yayınlanması TCR politikasına aykırıdır ve yasaktır. Diğerlerini rahatsız eden veya huzursuz iş ortamı yaratan veya Şirketin profesyonel imajı ile ters düşen herhangi şekilde elektronik iletişim kullanımı kesinlikle yasaktır. Mesela çalışanların etnik iftiralar, ırksal lakaplar veya taciz olarak algılanacak başkalarının ırkı, milleti, cinsiyeti, cinsel eğilimi, yaşı, sakatlığı veya dini inançları ile ilgili herhangi şeyler içeren email içeremez, alamaz ve gönderemezler. Bu tip şeyleri alan veya karşılaşan çalışanlar derhal olayı müdürlerine veya İnsan Kaynakları Müdürüne bildirmelidir.   

Şirket içinden bilgi sızdırılarak kullanımı (ınsider trading)

Gizli bilgilere erişimi olan çalışanlar ve yöneticiler bu bilgileri menkul kıymet alım satımı veya iş tanımları dışında başka bir amaçla kullanamazlar.  Ayrıca bu kanunları maddi kamuya açık olmayan bilgileri başkasına ifşa ederseniz ve bu kişi bu bilgiler ışığında menkul kıymetleri alıp satarsa da çiğnersiniz. Bu tip bir ifşada bulunursanız, kendiniz herhangi maddi kazanç elde etmeseniz de cezalandırılabilirsiniz.

“Önemli” bilgi genelde bir yatırımcının bir menkul değeri alma, satma veya tutma konusunda karar verirken önemli olacağını düşüneceği bilgi olarak mütalaa edilebilir. Kısacası menkul değerin fiyatını cidden etkileyebilecek herhangi bilgidir.

Olası Önemli bilgi örnekleri satış rakamları, kazançlar, temettü, stratejik planlar, yeni ürünler, önemli personel değişimleri, iktisap ve kısmi tasfiye planları, pazarlama planları, ortaklıklar, devlet faaliyetleri ve derecelendirme faaliyetleridir. Kamuya açıklanmadan önce önemli bilgiye sahip olan bir çalışan veya yönetici bilginin ifşa edilmesinden sonra geçen üç iş gününün sonuna dek işlem yapmamalıdır.

Bununla beraber, Şirket içinden Bilgi Alınarak Kullanımına karşı yasak, kanunu ve Şirket politikası Şirket çalışanlarının, yöneticilerin ve memurların Şirket menkul değerlerini işlemin önceden düzenlenmiş kanuna uygun yatırım planına göre ve kişinin kamuya açık olamayan bilgiyi edinmesinden önce yapılması durumunda bunun alım satımının yapılmasına izin vermektedirler.  Yatırım planına katılmak isteyen bir kişi planı Hukuk Departmanına planın kabul, değişim veya feshinden önce sunmalıdır.

факторы ранжированияdeclacar.com.uarabota
Haberlerimiz İçin Abone Olabilirsiniz.

exhibition stand turkey tüp bebek ankara seo hizmeti
Arabulucuk Sertifikası Programı