Bize Ulaşın: 00 90 (212) 217 33 67 / 68/ 69

"Tahvil ve Yatırım Fonları vadeleri boyunca ve zaman içerisinde değişen derecelendirme notları alım-satım işlemlerini artırırken bunun temel sebebi, genellikle portfolyo yöneticilerinin belirli bir derece kategorisini yatırım bantı olarak görüp, derecesi yükselen ya da azalan menkul kıymeti satarak yerine yatırım seviyesine uygun menkul kıymeti satın almalarıdır."

Gayrimenkul Proje Derecelendirme

 

Real Estate Project Rating Report-

Türkiye ekonomisinin  canlı ve dinamik olmasındaki en büyük pay şüphesiz İnşaat Sektörüne aittir. Kentsel dönüşüm kanunu, 2B kanunu, yabancılara gayrimenkul satışı hakkındaki düzenleme ve büyük altyapı projeleri  ile gayrimenkul projeleri önümüzdeki on yıl boyunca ekonomiye bir başka canlılık katacaktır. Gayrimenkul projeleri arasındaki rekabet projelerin tanıtımında büyük reklam harcamaları gerektirmekte. Bireysel yatırımcıya ulaşmada ve güvenini kazanmada ciddi bir emek, zaman ve tanıtım harcaması yapılmakta. 

Türk Kredi Rating’nin (TCR) misyonu; sektörel gelişmeleri yakından takip ederek birey yatırımcıları veya kurumsal fon yöneticilerine tarafsız bir bakış akışı ile ilgi duydukları proje veya yatırımcı hakkında tespit içerikli rating raporları hazırlayarak başarılı proje ve kurumların yatırımcılar tarafından öncelikli olarak değerlendirilmesinde avantaj sağlayacaktır.

TCR tarafından geliştirilen “GAYRİMENKUL PROJE  DERECELENDİRME RAPORU” metodolojisi ile Türkiye ihtiyaçlarına ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanan parametreleri ile objektif kriterler kullanılarak hazırlanan bağımsız ve tarafsız  “Gayrimenkul Projesi Derecelendirme Raporu” ile yatırımcıların  adil bir şekilde bilgilendirilmesi yatırımcının ve de tüketicinin güven seviyesini yüksek düzeyde tutmayı hedeflemektedir. Doğru yatırım kararları doğru projelerin öne çıkmasına imkan verecektir. Gayrimenkul proje geliştiricileri projelerinin başarısı nedeni ile hızlı bir şekilde ilgi ve talep görmesi  proje değerinin yükselmesine sebep olacaktır.Aynı doğrultuda gayrimenkul geliştiricilerin kendi projeleri için fon sağlamalarına da yardımcı olacaktır.

Gayrimenkul Proje Derecelendirme Raporu ve Türk Kredi Rating Derecelendirme Hizmeti.

Gayrimenkul sektörü için  geliştirdiğimiz metodoloji ile gayrimenkul projesinin sahibi için verilecek kredi notu doğal olan tek bir not olacaktır fakat aynı firmanın birden fazla gayrimenkul projesi olabilecegi için ve her bir projenin ayrı ayrı derecelendirilip her bir proje için farklı farklı proje bazında kredi notu verilebilir. Bu projenin başarısını gösterecektir. …

TCR’nin  misyonu profesyonel uygulamalar getirerek yatırımcı ve tüketiciye borç veren kreditörlere de güven ortamı sağlamaktır. Bu bağlamda en profesyonel yöntemlerden biri de kredi ve/ veya yatırım kararları alırken kreditör, yatırımcı ve tüketicinin güvenini arttıracak gayrimenkul projeleri ve geliştiricilerini değerlendiren bir sistem geliştirmektir

Derecelendirmenin Gayrimenkul Projeleri İçin Önemi

TCR derecelendirmesi, gayrimenkul geliştiricisinin ve/veya proje uygulayıcısının hazırlanan planlara bağlı kalarak başlayan veya yürüyen projenin inşaat şartnamelerine uygun olarak teslimatının yatırımcıya zamanında yapılması veya olası riskler gibi hakkında güncel görüşleri rapor ile belirtir.

 • ·Derecelendirme, yasal ve yapısal uygulamalara ilişkin standartların korunması için projeyi geliştirinlerin belli yasal çerçeve içerisinde kalarak çalışmasını  sağlar. Böylece tutarsızlık ve usulsüzlüklerle itham edilen sektörün düzenli bir şekilde büyümesinin kolaylaştırılması sağlanır.
 • ·Derecelendirme, proje sahiplerinin kendi projelerine fon sağlamalarına ve projelerinin  etkin bir şekilde pazarlamalarına da imkan sağlar.
 • ·Derecelendirme, yabancı ortakların tarafsız ve en uygun şekilde bilgilendirilmeleri için eşsiz bir fırsat olacaktır. Derecelendirme sistemi, bireysel ve kurumsal yatırımcıların yatırım politikalarını şekillendirmeye yardımcı olur.
 • ·Derecelendirme borcu fiyatlandırmaya yardımcı olur çünkü borç senetlerinin faiz  oranı değerlendirme ve ihraççı ile ilgilidir ve bu yüzden aracılar derecelendirmenin yardımıyla borç için fiyat belirleyebilirler.
 • ·Derecelendirme kredi taleplerinde doğru proje sahiplerinin hızlı sonuç almalarında kolaylık sağlayabilecektir.

Gayrimenkul Projelerinin Derecelendirilmesi

 • Gayrimenkul projeleri için TCR derecelendirmesi, yalnızca özel bir projenin değerlendirilmesi ile alakalıdır. Yerel yetkiliden onaylı plan ve planlama izni onaylanmış projeler için derecelendirme yapılır. Derecelendirme sembollere çevrilir, projeler ve geliştiricilerle ilgili geliştiricinin gelişimini etkileyebilecek risk faktörleri göz önüne alınarak yatırımcıya mülkiyet başlığını aktarmak için TCR'nin güncel görüşü belirlenir. Ama yine de, derecelendirme sistemi, alım, satım ya da belli bir projeye yatırım için tavsiye edilmez. Sonuç olarak, aynı gayrimenkul geliştirici farklı projeleri için bunlarla ilişkili risklerin derecesine bağlı olarak farklı derecelendirmeler alabilir.  İşlemin süreci içinde  TCR şeffaflığı sağlamak için şirket tarafından onaylanan derecelendirmeyi web sayfasından kamuoyunun dikkatine arz eder. 

Projenin derecelendirilmesinde dikkat edilen beş (5) temel başlık aşağıdaki gibidir 

 1. Finansal riskler ve Finansal Sürdürülebilirlik,
 2. Proje Sahibi veya Yürütücüsüne Ait Kredibilite,
 3. İnşaat Kalitesi ve İnşaat riskleri,
 4. Politik ve Hukuki  riskler, 
 5.Projenin Konsepti, Kalitesi ve Yeniliği,

Bu tür bir inceleme alanında uzman  hukukçu, inşaat mühendisi, mimar ve finans uzmanının ortak çalışmasını gerektirmektedir.

 Projenin Devamında Yatırımcıyı Ürküten Mühtemel Riskler

 • Proje onayları ve izinleri için yerel idarelere müracaatlar ve gerekli onay süreçleri bir ile üç yıl sürebilmektedir.
 • Projenin zamanında tamamlan riski ve olası bir gecikmenin olması.
 • Finansman eksikliği. Kısa vadeli kredilere erişim imkanları ticari bankacılık kurumları ile sınırlıdır. Buradaki zorluk ve gecikmeler projenin yürütülmesinde sıkıntılara sebep olacaktır.
 • Ruhsat maliyetinde ve dış gelişmelerin proje üzerindeki etkisi (Yolların geliştirilmesi, elektrik ve suyun temini, kanalizasyon ve yağmur suyu drenajı, çöp toplama ve imhanın sağlanması, sokak aydınlatmaları, park ve bahçelerin bakım, kanalizasyon suyunun muhafazası, su temin sisteminin bakım gibi): 'off-site' altyapının sağlanması ve bu konularda olası maliyet  sapması endişe verici olabilmekte.
 • Sosyal altyapının inşası
 • Müstemlekenin 5 yıl ya da daha fazla devamlılığı
 • Temel hammadde ve girdilerde olası bir daralma ile maliyetlerdeki sürpriz artışlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

магазина opencart интернетtheinsiderконкурентыпокупка
Haberlerimiz İçin Abone Olabilirsiniz.

exhibition stand turkey tüp bebek ankara seo hizmeti
Arabulucuk Sertifikası Programı